Doelgroep

Het psycho-sociaal centrum Mirabello is een revalidatiecentrum voor volwassenen met psychiatrische/psycho-sociale problematiek, die

 • niet in crisis zijn
 • in een relatief stabiele woonsituatie verkeren
 • een vraag hebben op verschillende levensdomeinen
 • en zich engageren voor een intensief en tijdelijk revalidatieprogramma 

Een paar illustraties van hulpvragen:

 • Heb je last van depressieve stemming of stemmingsschommelingen en heeft dit je leven veranderd op een paar  belangrijke levensgebieden (bv. in je werk, in je relatie, je vriendenkring, je vrije tijd, je huishouden, je administratie/financiën, je woonzelfstandigheid…)?
 • Speelt overmatige angst je parten om je maatschappelijke rollen te vervullen en wil je je krachten gebruiken om je maatschappelijke doelen te bereiken?
 • Heb je burn-out/werkstressklachten en wil je geleidelijk je levensritme, je structuur en zelfvertrouwen terug vinden?
 • Heeft een interactie tussen lichamelijke en psychische factoren je langdurige vermoeidheid of hardnekkige fysieke klachten (bv. spier-, gewrichts-, rugpijnen…) opgeleverd met een duidelijke negatieve invloed op je maatschappelijk functioneren en wil je op zoek naar een beter, leefbaar evenwicht in je leven?
 • Heb je een psychotische periode beleefd en ben je op zoek om stapsgewijs je leven weer op te bouwen, rekening houdend met zowel je mogelijkheden, krachten als je kwetsbaarheid?
 • Is je verslaving onder controle en wil je verder evolueren richting maatschappelijk integratie?
 • Ben je op zoek naar wie je bent, wat je wil, wat je kan, wat je interesseert…, wil je je identiteit opbouwen en’ herstellen’, wil je op zoek naar meer betekenis in je leven, wil de kwaliteit van je leven verhogen?