Arbeidscoach

Wat:

Arbeidscoaching is een hulpverleningsvorm, waarbij de klemtoon ligt op de zorg rond de arbeid’: zowel krachten versterken als het aanpakken van de belemmeringen in het arbeidstraject; dit kan zowel om trajectbegeleiding als om loopbaanbegeleiding gaan.

De arbeidscoach:

 - is de ondersteuner in de cliënt zijn/haar individuele vraag rond ‘arbeid’. Samen met de cliënt worden de (rand) voorwaarden gecreëerd en onderhouden. In samenspraak met de cliënt worden zo mogelijke individuele veranderingsprocessen op gang gebracht richting ‘arbeid’.

 - is niet verbonden met andere arbeidsbegeleidingsdiensten zoals (VDAB, GTB, …); er wordt wel waar nodig en op maat samen gewerkt met deze diensten.

 - maakt geen deel uit van het revalidatieprogramma die het psychosociaal revalidatiecentrum Mirabello aanbiedt.

 Trajectbegeleiding:

Gedurende de trajectbegeleiding zal de arbeidscoach voor de cliënt een ruggensteun en rode draad zijn in de zoektocht naar een job. Deze begeleiding wordt afgestemd op de individuele hulpvraag van de cliënt en kan verschillende vormen aannemen:

 - begeleiden van de cliënt naar de juiste arbeidsbegeleidingsdiensten

 - organiseren van eventuele voortrajecten (bv. vrijwilligerswerk…)

 - bewaken van het stappenplan en doelbepaling

 - oriëntatie: uitdieping van de arbeidsvraag

Loopbaanbegeleiding:

De loopbaanbegeleidingen worden gerealiseerd tijdens de periode dat de cliënt (opnieuw) arbeidsactief is.

Termijn:

De traject- en loopbaanbegeleiding hebben samen een maximum duur van 2 jaar.

Kostprijs:

De vorm van dienstverlening wordt kostenloos aangeboden.

Voor wie:

De ‘arbeidscoach’ is actief binnen het werkingsgebied regio Gent- Eeklo verbonden aan het ggz-netwerk het Pakt én enkel met een verwijzing vanuit de tweede lijn (ambulante centra en vrij-gevestigden). Een attest van een psychiater is nodig.

De cliënten komen in aanmerking voor arbeidscoaching als ze:

 - een voldoende gestabiliseerde psychiatrische/psychosociale problematiek hebben

 - een vraag hebben om naar betaalde arbeid toe te werken

 - niet in residentiële of semi-residentiële behandeling zijn

 - indien nodig open staan voor ambulante psychosociale begeleiding naast de arbeidscoaching

Contact - regio Gent - Eeklo - Deinze:

Ward Ascoop - Severina De Nil - Chelsea Landsheere

Tel: 09/225 15 20 - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

adres: Kasteellaan 66, 9000 Gent

Contact - regio Vlaamse Ardennen:

Lien Branswijk

Tel: 055/20 68 38 - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

adres: Ohiostraat 117 - 9700 Oudenaarde